Cristin-prosjekt-ID: 2505918
Sist endret: 1. mars 2021, 22:09

Cristin-prosjekt-ID: 2505918
Sist endret: 1. mars 2021, 22:09
Prosjekt

Seashore under pressure: Regional Conflicts and Wind Power Technology in Western Norway

prosjektleder

Connie Harriet Kapstad Reksten
ved Institutt for byggfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for byggfag ved Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. oktober 2020 Slutt: 15. oktober 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Seashore under pressure: Regional Conflicts and Wind Power Technology in Western Norway

prosjektdeltakere

prosjektleder

Connie Harriet Kapstad Reksten

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for byggfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1