Cristin-prosjekt-ID: 2506115
Sist endret: 4. mars 2021, 09:37

Cristin-prosjekt-ID: 2506115
Sist endret: 4. mars 2021, 09:37
Prosjekt

Just like everyone else? Service providers perceptions of the religiosity of people with intellectual disabilities [PhD project]

prosjektleder

Dmitry Lukash
ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi og religionsvitenskap

Emneord

Religion • Helsearbeidere • Psykisk utviklingshemmede

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Just like everyone else? Service providers perceptions of the religiosity of people with intellectual disabilities [PhD project]

prosjektdeltakere

prosjektleder

Dmitry Lukash

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

1 - 1 av 1