Cristin-prosjekt-ID: 2506136
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2021, 13:48 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2506136
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2021, 13:48 Sist endret av: REK
Prosjekt

Studie av normalmetabolomet

prosjektleder

Katja Benedikte Prestø Elgstøen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 173346

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 20. oktober 2031

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Studie av normalmetabolomet

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som formål å beskrive og studere variasjoner i det såkalte metabolomet, det vil si alle teknisk målbare stoffskifteprodukter, hos friske individer ved normal variasjon i fysisk aktivitet, kosthold med mer. Dette kalles normalmetabolomet. Ved å samle biologisk materiale som blod og urin fra friske personer og analysere med høytoppløselig laboratorieanalyse og etterfølgende databehandling vil vi få kunnskap om normalmetabolomet. Dette er igjen en forutsetning for at vi bedre skal kunne forstå hvilke endringer i metabolomet som kan forklares av normale variasjoner og hva som mest sannsynlig skyldes sykdom og skade.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Katja Benedikte Prestø Elgstøen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Hanne Bendiksen Skogvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Elise Mørk Sandås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Anja Østeby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Helge Rootwelt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 5