Cristin-prosjekt-ID: 2506315
Sist endret: 11. mars 2021, 20:09

Cristin-prosjekt-ID: 2506315
Sist endret: 11. mars 2021, 20:09
Prosjekt

Klinisk vurderingskompetanse – Overføring av naturvitenskap til sykepleierens praksis

prosjektleder

Hilde Eide
ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Klinisk resonnering • klinisk kompetanse • Utdanningsforskning

HRCS-helsekategori

 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 7 Håndtering av sykdommer og tilstander
 • 7.1 Individuelle omsorgsbehov

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2018 Slutt: 30. april 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Klinisk vurderingskompetanse – Overføring av naturvitenskap til sykepleierens praksis

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet Klinisk vurderingskompetanse – overføring av naturvitenskap til sykepleierens praksis ved Fakultet for Helse og Sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst Norge (USN) mottok i 2018 forskningsmidler fra Thon Stiftelsen. Hensikten med prosjektet er å bidra til mer studentaktive læringsmetoder knyttet til kliniske ferdigheter og aktiv bruk av kunnskapsressurser fra naturvitenskaplige fag. Tildelte midler benyttes i to doktorgradsprosjekter hvor hensikt å studere strategier, som inkluderer kunnskap fra de naturvitenskapelige emnene, for fremme sykepleiestudenters kliniske vurderingskompetanse i møte med pasienter. Midlene fra Thon Stiftelsen er supplert med interne midler fra USN for å finansiere doktorgradsprosjektene, og har slik sett stimulert til forskning om strategiene for å utvikle utdanningskvalitet for å møte framtidas krav til sykepleiere.  

Pasienter skrives fortere ut fra sykehus, og mer helsehjelp gjennomføres i primærhelsetjenesten (Helse- og omsorgsdepartementet 2008-2009). Pasienter mottar mer omfattende, sammensatte og krevende behandlinger, har flere sammensatte sykdommer og lever ofte med kroniske lidelser. Når pasientene skrives ut fra sykehus videreføres påbegynt behandling i primærhelsetjenesten. Det betyr at kravene til sykepleierne kompetanse for å yte helsehjelp og delta i kliniske beslutningsprosesser øker. Dette krever aktiv mobilisering av kunnskap fra naturvitenskapelig emner. Anvendelse av naturvitenskapelige kunnskaper er en sentral premiss i systematisk vurdering av den kliniske situasjonen, og slik sett et vesentlige bidrag til gode pasientresultater, redusere risiko for komplikasjoner gjennom å fange tegn til forverring tidlig, bidra til at riktig diagnose stilles, riktig behandling initieres på et tidlig tidspunkt og identifisere og redusere risiko for mulige komplikasjoner. Dette er sentrale forberedelser til videre etablering av nye læringsarena, inkludert lavterskel «sykepleieklinikk».

 

I PhD prosjektene utforskes implementering av metodikken «Grunnleggende Systematisk Klinisk Undersøkelse og Vurdering (G-SKUV)» og de pedagogiske metodene som anvendes i kliniske undervisning og i praksis fører til økt forståelse og anvendelse av naturvitenskapelig kunnskap. Prosjektene aktualiserer gjennom G-SKUV hvordan naturvitenskapelig kunnskap og kliniske ferdigheter vil bidra til videreutvikling av undervisning og veiledning.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hilde Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Kirsten Røland Byermoen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Hugrun Ösp Egilsdottir

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Anne Moen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Configuration of Mobile Learning Tools to Support Basic Physical Assessment in Nursing Education: Longitudinal Participatory Design Approach.

Egilsdottir, H. Ösp; Heyn, Lena; Brembo, Espen Andreas; Byermoen, Kirsten Røland; Moen, Anne; Eide, Hilde. 2021, JMIR mhealth and uhealth. USN, UIOVitenskapelig artikkel

Reflection on actions: Identifying facilitators of and barriers to using physical assessment in clinical practice.

Byermoen, Kirsten Røland; Brembo, Espen Andreas; Egilsdottir, H. Ösp; Heyn, Lena; Moen, Anne; Eide, Hilde. 2020, Nurse Education in Practice. USN, UIOVitenskapelig artikkel

Revitalizing physical assessment in undergraduate nursing education - what skills are important to learn, and how are these skills applied during clinical rotation? A Cohort Study.

Egilsdottir, H. Ösp; Byermoen, Kirsten Røland; Moen, Anne; Eide, Hilde. 2019, BMC Nursing. USN, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3