Cristin-prosjekt-ID: 2506319
Sist endret: 6. mars 2021, 09:22

Cristin-prosjekt-ID: 2506319
Sist endret: 6. mars 2021, 09:22
Prosjekt

An investigation how the elderly person´s physical and mental wellbeing can be supported by a humanoid robot

prosjektleder

Lisbeth Maria Fagerström
ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Åbo Akademi

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Nursing • Human-Robot Interaction

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 30. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

An investigation how the elderly person´s physical and mental wellbeing can be supported by a humanoid robot

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lisbeth Maria Fagerström

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Malin Andtfolk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Åbo Akademi

Linda Nyholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Åbo Akademi
Aktiv cristin-person

Hilde Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Humanoid robots in the care of older persons: A scoping review.

Andtfolk, Malin; Nyholm, Linda; Eide, Hilde; Fagerström, Lisbeth. 2021, Assistive technology. USN, ÅAVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 1 av 1