Cristin-prosjekt-ID: 2506333
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2021, 15:38 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2506333
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2021, 15:38 Sist endret av: REK
Prosjekt

Dyp repetitiv transkraniell magnetisk stimulering mot perifere nevropatiske smerter

prosjektleder

Audun Stubhaug
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 77110

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. september 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dyp repetitiv transkraniell magnetisk stimulering mot perifere nevropatiske smerter

Populærvitenskapelig sammendrag

Fantom- og stumpsmerter er en type perifere nevropatiske smerter som er spesielt vanskelig å behandle og hvor de underliggende mekanismene ikke enda er forstått. Pasienter med perifere nevropatiske smerter har også lavere skårer på kognitiv funksjon sammenlignet med friske, noe som kan ha negativ innvirkning i hverdagen. Repetitiv transkraniell magnetisk stimulasjon (rTMS) av primære motoriske områder i hjernen er under utvikling for behandling av perifere nevropatiske smerter og har vist moderate effekter for behandling av fantom- og stumpsmerter. Nyere rTMS-spoler gir mulighet for å stimulere større hjerneområder (dyp rTMS) som kan gi bedre behandling enn konvensjonelle spoler. Formålet med denne studien er tredelt og studiet er derfor delt inn i delstuder: I delstudie 1 er hovedformålet å undersøke om det perifere nervesystemet er en nødvending generator for fantom- og/eller stumpsmerter hos pasienter med amputasjon av lavere ekstremitetter undersøkt ved en spinalanestesi, i delstudie 2 ønsker vi å undersøke den smertelindrende effekten av dyp rTMS sammenlignet med placebo (sham) stimulering hos de samme pasientene som i delstudie 1, i delstudie 3 ønsker vi å undersøke effekten av dyp rTMS på kognisjon sammenlignet med placebo stimulering hos de samme pasientene.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Audun Stubhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Henrik Børsting Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Per Hansson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Nadine Farnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Sara Magelsson Vambheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 5