Cristin-prosjekt-ID: 2506991
Sist endret: 11. mars 2021, 12:41

Cristin-prosjekt-ID: 2506991
Sist endret: 11. mars 2021, 12:41
Prosjekt

Empowering patient’s autonomy by embedding the medical ethical principles (or bioethical principles) in the introduction and use of artificial intelligence (AI) in care- a systematic literature study

prosjektleder

Zada Pajalic
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

EHelse • Etikk • Artificial Intelligence

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 11. mars 2021 Slutt: 31. januar 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Empowering patient’s autonomy by embedding the medical ethical principles (or bioethical principles) in the introduction and use of artificial intelligence (AI) in care- a systematic literature study

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Zada Pajalic

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Marcus Landschulze

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Aud Uhlen Obstfelder

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ana Koncul

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Frode Fadnes Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »