Cristin-prosjekt-ID: 2507143
Registrert av: REK Sist endret: 24. desember 2021, 08:10 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2507143
Registrert av: REK Sist endret: 24. desember 2021, 08:10 Sist endret av: REK
Prosjekt

Pasienters erfaringer av arbeid etter hjertekirurgi

prosjektleder

Asgjerd Litlere Moi
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 208556

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasienters erfaringer av arbeid etter hjertekirurgi

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet “Tilbake til arbeid etter hjertekirurgi” skal studere i hvilken grad hjertekirurgiske pasienter gjenopptar arbeid etter gjennomgått kirurgi. Studien skal videre kartlegge og gi økt forståelse for ulike demografiske, kliniske, samt selvrapporterte helse- og livskvalitetsfaktorer, samt subjektive opplevelser som er relatert til yrkesdeltakelse etter hjertekirurgi.

Metode

Kvantitative analysemetoder, Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Asgjerd Litlere Moi

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Michael André Helnes Mortensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Øyvind Sverre Svendsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kirurgisk serviceklinikk ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktiv cristin-person

Eva Gjengedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samf.med ved Universitetet i Bergen

Rune Haaverstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Hjerteavdelingen ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »