Cristin-prosjekt-ID: 2507307
Sist endret: 14. mars 2021 18:56

Cristin-prosjekt-ID: 2507307
Sist endret: 14. mars 2021 18:56
Prosjekt

Fysisk funksjon hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom

prosjektleder

Bente Frisk
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fysikalsk medisin og rehabilitering • Fysioterapi

Emneord

Fysisk funksjon • Kols • Lungerehabilitering

HRCS-helsekategori

 • Lunger og luftveier

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6 Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
+4797003111
Sted
Bente Frisk

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. september 2019 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fysisk funksjon hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn:

Evaluering av fysisk funksjon etter deltakelse på lungerehabilitering for pasienter med kols skal være en del av behandlingen. I dag
benyttes ulike gangtester (6 min gangtest, "incremental- og endurance shuttle walk test"), men de har sine begrensninger, og det finnes
ikke en test som er egnet for alle med kols uansett alvorlighetsgrad av sykdommen. 30 sekunder sette reise seg test (30STST) er en
valid test for vurdering av funksjonsstatus ved kols, mens trappetest ikke er benyttet ved kols. Begge disse testene er fysisk mindre
belastende og tar mindre tid å gjennomføre sammenlignet med gangtestene. Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan
gangtester, 30STST og trappetest er egnet til å evaluere endring i fysisk funksjon hos pasienter med kols etter deltakelse på
lungerehabilitering. Hovedmålet er å undersøke hvordan fysiske funksjonstester som 6 minutters gangtest (6MWT), «incremental (ISWT)- og endurance
shuttle walk test (ESWT)», 30 sek sette reise seg test (30STST) og trappetest er egnet til å evaluere endring i fysisk funksjon etter
deltakelse på lungerehabilitering hos pasienter med kols.
Det skal også undersøkes hvordan 30STS og trappetest korrelerer med 6MWT, ISWT og ESWT i å vurdere endring i fysisk funksjon
etter lungerehabilitering hos pasienter med kols?

Metode:
Femti pasienter diagnostisert med kols og som skal delta på 6-ukers
lungerehabilitering ved Haukeland universitetssjukehus vil inkluderes. Pasientene vil testes med 6MWT, ISWT, ESWT. 30 STST og
trappetest for å evaluerer fysisk funksjon før og etter deltakelse på 6 ukers rehabilitering på Haukeland universitetssjukehus.

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn:

Evaluering av fysisk funksjon etter deltakelse på lungerehabilitering for pasienter med kols skal være en del av behandlingen. I dag
benyttes ulike gangtester (6 min gangtest, "incremental- og endurance shuttle walk test"), men de har sine begrensninger, og det finnes
ikke en test som er egnet for alle med kols uansett alvorlighetsgrad av sykdommen. 30 sekunder sette reise seg test (30STST) er en
valid test for vurdering av funksjonsstatus ved kols, mens trappetest ikke er benyttet ved kols. Begge disse testene er fysisk mindre
belastende og tar mindre tid å gjennomføre sammenlignet med gangtestene. Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan
gangtester, 30STST og trappetest er egnet til å evaluere endring i fysisk funksjon hos pasienter med kols etter deltakelse på
lungerehabilitering. Hovedmålet er å undersøke hvordan fysiske funksjonstester som 6 minutters gangtest (6MWT), «incremental (ISWT)- og endurance
shuttle walk test (ESWT)», 30 sek sette reise seg test (30STST) og trappetest er egnet til å evaluere endring i fysisk funksjon etter
deltakelse på lungerehabilitering hos pasienter med kols.
Det skal også undersøkes hvordan 30STS og trappetest korrelerer med 6MWT, ISWT og ESWT i å vurdere endring i fysisk funksjon
etter lungerehabilitering hos pasienter med kols?

Metode:
Dette vil være et kvantitativt prosjekt med pre-posttest design. Femti pasienter diagnostisert med kols og som skal delta på 6-ukers
lungerehabilitering ved Haukeland universitetssjukehus vil inkluderes. Pasientene vil testes med 6MWT, ISWT, ESWT. 30 STST og
trappetest for å evaluerer fysisk funksjon før og etter deltakelse på 6 ukers rehabilitering på Haukeland universitetssjukehus.

Metode

Metode: Femti pasienter med kols vil inkluderes til deltakelse på 6 ukers lungerehabilitering. Før og etter rehabilitering vil fysisk funksjon
evalueres med 6MWT, ISWT, ESWT, 30STST og trappetest

Utstyr

Ikke spesielt utstyr utover det som benyttes i klinikken: Stoppeklokke, trapp, stol, korridor.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Bente Frisk

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Kiri Lovise Njøten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Katrine Mikkelson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Åse Iren Steine

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Liv Heide Magnussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5