Cristin-prosjekt-ID: 2507628
Sist endret: 24. juni 2021, 10:59

Cristin-prosjekt-ID: 2507628
Sist endret: 24. juni 2021, 10:59
Prosjekt

Spiritual care and Practice development in nursing homes [PhD project]

prosjektleder

Marianne Morland
ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • VID vitenskapelige høgskole

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2020 Slutt: 30. november 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Spiritual care and Practice development in nursing homes [PhD project]

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marianne Morland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1