Cristin-prosjekt-ID: 2507681
Registrert av: REK Sist endret: 14. oktober 2021, 14:35

Cristin-prosjekt-ID: 2507681
Registrert av: REK Sist endret: 14. oktober 2021, 14:35
Prosjekt

Kortnavn: SHINE-studien. Full tittel: Effekter av intervensjoner rettet mot å forebygge arbeidsrelatert astma, allergi og annen overfølsomhet hos ansatte i norsk lakseindustri.

prosjektleder

Berit Bang
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 175081

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 1.822.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 302902

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Yrkesmedisin • Lungesykdommer • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk • Forebyggende medisin

Emneord

Arbeidsmedisin • Yrkeseksponering • Bioaerosoler

HRCS-helsekategori

 • Lunger og luftveier
 • Betennelse og immunsystem

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1 Underbyggende Forskning
 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 4 Påvising, screening og diagnose
 • 1.4 Metodologi og målinger
 • 3.2 Intervensjoner for å endre fysisk og biologisk miljørisiko
 • 4.4 Befolkningsundersøkelser

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Grunnforskning

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Telefon
77627463
Sted
Professor Berit Bang Arbeids- og miljømedisinsk avdeling

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2020 Slutt: 30. april 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kortnavn: SHINE-studien. Full tittel: Effekter av intervensjoner rettet mot å forebygge arbeidsrelatert astma, allergi og annen overfølsomhet hos ansatte i norsk lakseindustri.

Populærvitenskapelig sammendrag

Arbeidstakere i lakseindustri har økt risiko for helseplager fra luftveiene. Ved bearbeiding av laksen frigis en rekke biologiske bestanddeler. Disse kan pustes inn i form av små partikler og dråper og kan føre til helseplager fra luftveiene hos de ansatte. Hovedmålet med dette forskningsprosjektet er å finne effektive tiltak som reduserer eksponeringen, og derved forebygger plager og sykdommer som astma og allergi. Ni lakseslakterier i Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-Norge deltar. I alle bedriftene skal det analyseres luftprøver fra arbeidslokaler. De ansatte skal svare på spørreskjema og gjennomgå helseundersøkelser før og etter innføring av tiltak for å redusere eksponeringen. Prosjektet genererer kunnskap om luftbårne allergener, enzymer og mikroorganismer som kan ha betydning for utvikling av luftveisplager. Kunnskapen vil gi en bedre forståelse av hvilke eksponeringer og eksponeringsblandinger som har betydning for utvikling av symptomer og sykdommer. Vi vil også studere sykdomsmekanismer og mulige sammenhenger med arvelige faktorer hos de som blir syke. Kunnskap om hvilke nivåer av eksponeringene som skal til for å utløse helseplager kan gi grunnlag for grenseverdier i arbeidsatmosfæren som fastsettes av myndigheter. Prosjektet skal også undersøke hvilke helsefremmende faktorer som er til stede i arbeidsmiljøet i lakseindustrien. Prosjektet er et multisenterprosjekt mellom de arbeidsmedisinske avdelingene ved universitetssykehusene i Tromsø, Bergen og Trondheim, og ledes fra avdelingen i Tromsø. UiT Norges Arktiske Universitet, Universitetet i Bergen og flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere bidrar. Prosjektet er tverrfaglig og integrerer fag som medisin, yrkeshygiene, naturvitenskap, psykologi og samfunnsvitenskap. Det legges stor vekt på en tett dialog mellom forskere og industrien i alle faser av prosjektet.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Berit Bang

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Inga Elda

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aktiv cristin-person

Hans Thore Smedbold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Anje Christina Höper

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Øystein Robertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Twitter-melding om oppstart av feltarbeid i prosjektet SHInE.

Höper, Anje Christina. 2021, UIT, UNNNettsider (opplysningsmateriale)

Twitter-melding om forberedelse til feltarbeid i prosjektet SHInE.

Höper, Anje Christina. 2021, UIT, UNNNettsider (opplysningsmateriale)

Twitter-melding om aktivitet i prosjektet SHInE.

Höper, Anje Christina. 2021, UIT, UNNNettsider (opplysningsmateriale)

Twitter-melding om tildeling av penger til prosjektet SHInE fra Norges Forskningsråd .

Höper, Anje Christina. 2019, UIT, UNNNettsider (opplysningsmateriale)

Informasjonsmøter til bedriftsansatte.

Bang, Berit; Höper, Anje Christina. 2021, Informasjonsmøter. UIT, UNNFaglig foredrag
1 - 5 av 5