Cristin-prosjekt-ID: 2507863
Sist endret: 23. mars 2021, 13:59

Cristin-prosjekt-ID: 2507863
Sist endret: 23. mars 2021, 13:59
Prosjekt

User driven innovation Symptom monitoring after hospitalization in patients with advanced heart failure A Nordic Baltic study

prosjektleder

Anna Strømberg
ved Sverige

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NordForsk

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2015 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

User driven innovation Symptom monitoring after hospitalization in patients with advanced heart failure A Nordic Baltic study

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anna Strømberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sverige

Ina Marie Thon Aamodt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg diakonale høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Irene Lie

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Thorax-kirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Ragnhild Hellesø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tiny Jaarsma

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sverige
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »