Cristin-prosjekt-ID: 2508008
Sist endret: 25. mars 2021, 09:58

Cristin-prosjekt-ID: 2508008
Sist endret: 25. mars 2021, 09:58
Prosjekt

Laboratorieveiledning, syntese av aspirin og bruk av avansert laboratoreiutstyr for utbytteberegning og bestemmelse av renhet.

prosjektleder

Signe Lilia Steinkopf
ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 25. mars 2021 Slutt: 1. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Laboratorieveiledning, syntese av aspirin og bruk av avansert laboratoreiutstyr for utbytteberegning og bestemmelse av renhet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Signe Lilia Steinkopf

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

Marit Kristin Leiren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2