Cristin-prosjekt-ID: 2508138
Sist endret: 26. april 2021 15:28

Cristin-prosjekt-ID: 2508138
Sist endret: 26. april 2021 15:28
Prosjekt

Kunst og demens [Ph.d.-prosjekt]

prosjektleder

Eli Lea
ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2016 Slutt: 24. mars 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kunst og demens [Ph.d.-prosjekt]

Vitenskapelig sammendrag

En medisinsk løsning på demens ligger trolig et stykke frem i tid. Den politisk strategien i Norge er derfor både å satse på forskning på kurerende behandling, og stimulere til forskning på tiltak som utsetter, forsinker eller minsker konsekvensene av demenssykdom. Kunst og kultur har blitt løftet frem som en kilde til økt trivsel og bedre livskvalitet i en rekke nasjonale planer og strategier de siste årene. I Norge, som i mange andre land, har derfor bruken av kunst og kultur i praksisfeltet i demensomsorgen økt.

I denne ph.d.-studien ønsker jeg å undersøke hvilken betydning det å se på og snakke om billedkunst kan ha for personer som lever med en demenssykdom. Studien har et kvalitativt forskningsdesign.

Forskningsspørsmål

 • Hva kjennetegner dialogbaserte kunstformidling for personer med
 • demens som metode og konsept?
 • Hvordan erfarer personer med demens å delta på tilrettelagte dialogbaserte kunstomvisninger på et kunstmuseum?
 • Hvilke erfaringer har de over tid?

Veiledere:  

* Førsteamanuensis Oddgeir Synnes, Senter for diakoni og profesjonell praksis,
VID
* Professor emerita Eva Gjengedal., Universitetet i Bergen 
* Førsteamanuensis Christine Hansen, Universitetet i Bergen

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eli Lea

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Kunsten å ta kunsten på alvor: Personer med demens på kunstmuseet.

Lea, Eli; Hansen, Christine; Synnes, Oddgeir Arne. 2020, Nordic Journal of Arts, Culture and Health. VID, HIM, DIVNORSKVitenskapelig artikkel

An intimate connection: Exploring the visual art experiences of persons with dementia.

Lea, Eli; Synnes, Oddgeir Arne. 2020, Dementia. VIDVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3