Cristin-prosjekt-ID: 2508172
Sist endret: 26. mai 2021, 12:59

Cristin-prosjekt-ID: 2508172
Sist endret: 26. mai 2021, 12:59
Prosjekt

Digital assessment templates in the child welfare services

prosjektleder

Åse Elisabeth Vagli
ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Stavanger

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 20.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 301827

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emneord

Ansvarlig teknologiutvikling

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2020 Slutt: 1. oktober 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Digital assessment templates in the child welfare services

Populærvitenskapelig sammendrag

Arbeidspakken undersøker hvordan innføring av digitale vurderingsskjema påvirker arbeidsprosessessene og resultatene i barnevernsundersøkelsen

 

Vitenskapelig sammendrag

Arbeidspakken gjør bruk av elementer fra institusjonell etnografisk metodologi for å studere  hvordan innføring av digitale endringer  påvirker arbeidsprosessessene og resultatene i barnevernsundersøkelsen

 

Metode

Kvalitative metode med deltagende observasjon og tekstanalyse

 

Utstyr

Datamaskin

Tittel

Elektronisk standardisering i barnevernstjenesten

Populærvitenskapelig sammendrag

Arbeidspakken undersøker hvordan innføring av digitale vurderingsskjema påvirker arbeidsprosessessene og resultatene i barnevernsundersøkelsen

Vitenskapelig sammendrag

Arbeidspakken gjør bruk av elementer fra institusjonell etnografisk metodologi for å studere  hvordan innføring av digitale endringer  påvirker arbeidsprosessessene og resultatene i barnevernsundersøkelsen

Metode

Kvalitative metode med deltagende observasjon og tekstanalyse

Utstyr

Datamskin

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åse Elisabeth Vagli

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger

Nora Simonhjell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder
Aktiv cristin-person

Ann Christin Eklund Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder

Solveig Botnen Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder
1 - 4 av 4