Cristin-prosjekt-ID: 2508200
Registrert av: REK Sist endret: 28. mars 2021, 18:09 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2508200
Registrert av: REK Sist endret: 28. mars 2021, 18:09 Sist endret av: REK
Prosjekt

Påvirkes de kliniske resultater av tilgangen til hofteleddet ved lårhalsbrudd? En randomisert studie som sammenlikner den bakre og den fremre tilgangen ved innsetting av hemiprotese

prosjektleder

Stein Håvard Ugland
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 153700

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2021 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Påvirkes de kliniske resultater av tilgangen til hofteleddet ved lårhalsbrudd? En randomisert studie som sammenlikner den bakre og den fremre tilgangen ved innsetting av hemiprotese

Populærvitenskapelig sammendrag

Omlag 3500 pasienter opereres årlig med hemiprotese grunnet lårhalbrudd. Behandlingen med hemiprotese har bedret overlevelsen, pasienttilfredsheten og de generelle resultater vesentlig. Rutine i Norge har vært å operere pasientene med direkte lateral tilgang til hofteleddet ved innsetting av hemiprotesen. Denne tilgangen var også rutine ved planlagte proteseoperasjoner ved slitasje, leddgikt eller andre degenerative leddlidelser. Imidlertid har bruken av lateral tilgang til hofteleddet ved degenerative leddlidelser falt betydelig i bruk. I 2010 ble 55% operert med lateral tilgang, mens andelen i 2018 var redusert til 5 %. I dag er bakre tilgang dominerende med 77 %, fremre tilganger brukes på omlag 20 % mens andelen operert med lateral tilgang redusert til knappe 5 %. Ved implantasjon av hemiprotese i hofteleddet er imidlertid tendensen uendret de siste 10 år. Fremdeles opereres ca 75 % av pasientene med lateral tilgang, selv om multiple kliniske studier og registerstudier angir dårligere kliniske resultater ved denne tilgangen sammenliknet med fremre og bakre tilgang.Vi er ikke kjent med at det er publisert resultater fra randomisert studie som sammenlikner bakre og fremre tilgang ved innsetting av hemiprotese ved hoftebrudd, og denne studien ønsker vi derfor gjennomført. Inklusjonskriterier: Pasienter mellom 70-90 år, oppegående med eller uten ganghjelpemiddel som enten selv eller via nærmeste pårørende kan gi informert samtykke og har Sørlandet sykehus som primærsykehus kan inkluderes. Eksklusjonskriterier: kognitiv svekkelse/demens, patologisk brudd, pågående infeksjon eller brudd som ikke egner seg for hemiprotese. Følgende data planlegges innsamlet: alder, kjønn, ASA klassifikasjon, Body Mass Index (BMI), Harris Hip Score (HHS), EuroQol-5D (EQ-5D), Visual Analogue Scale (VAS), VAS smerte og VAS pasienttilfredshet, NRS, Hip dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS), operasjonstid, intraoperativ blødning, Hb pre- og postoperativt, antall blodtransfusjoner (SAG), peri- og postoperative komplikasjoner (luksasjon, infeksjon, periprotetiske brudd, nerveskader, Trendelenburg gange), CK / CRP pre- and postoperativt, DXA (1-6 dager postoperativt) samt etter 3 + 12 mnd, TUG- test , analgetika behov (milligram morfin ekvivalenter), liggetid Ingen biologiske materialer utenom standard blodprøver skal analyseres i forbindelse med studien. Vi planlegger en randomisert klinisk studie hvor bakre og fremre tilgang sammenliknes hos pasienter mellom 70 og 90 år med dislokert lårhalsbrudd.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stein Håvard Ugland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Øystein Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Are Hugo Pripp

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Glen Haugeberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Terje Ugland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »