Cristin-prosjekt-ID: 2508287
Sist endret: 30. mars 2021, 08:45

Cristin-prosjekt-ID: 2508287
Sist endret: 30. mars 2021, 08:45
Prosjekt

WP3: Using and Developing Creative Methods

prosjektleder

Oddgeir Arne Synnes
ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 30. november 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

WP3: Using and Developing Creative Methods

Vitenskapelig sammendrag

Aim: To examine the meaning of everyday citizenship for persons in vulnerable situations to persons with disabilities, including people with dementia, through creative craft workshops and other creative methods.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Oddgeir Arne Synnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Inger Marie Lid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Anita Gjermestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Kirsten Jæger Fjetland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Ruth Louise Bartlett

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 5