Cristin-prosjekt-ID: 2508297
Sist endret: 30. mars 2021, 12:49

Cristin-prosjekt-ID: 2508297
Sist endret: 30. mars 2021, 12:49
Prosjekt

WP4: Disability Family

prosjektleder

Rosemarie Van den Breemer
ved Strategiske sentre for forskning ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2020 Slutt: 30. november 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

WP4: Disability Family

Vitenskapelig sammendrag

Aim: To study the everyday life experiences and role of families in the care of citizens born deafblind from a historical and contemporary comparative perspective

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rosemarie Van den Breemer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Strategiske sentre for forskning ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Inger Marie Lid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 2 av 2