Cristin-prosjekt-ID: 2508392
Registrert av: REK Sist endret: 2. april 2021, 12:44 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2508392
Registrert av: REK Sist endret: 2. april 2021, 12:44 Sist endret av: REK
Prosjekt

Mekanisme for metastasering ved lungekreft

prosjektleder

Thomas Arnesen
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 214864

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2021 Slutt: 31. januar 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mekanisme for metastasering ved lungekreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet vil undersøke en mulig mekanisme involvert i metastasering ved lungekreft. Pasientprøvemateriale (tumorbiopsier) vil benyttes for å etablere hyppighet av mutasjoner/delesjoner i bestemte gener som kan knyttes til grad av kreftspredning. Dette vil være eksisterende restmateriale fra diagnostisk biobank. Materialet vil bli undersøkt på DNA nivå gjennom sekvensering og på protein nivå ved Western Blot analyse og immunhistokjemi ved bruk av spesifikke antistoffer. Funn på DNA og proteinnivå vil korreleres med grad av lokal og fjernmetastaser ved lungekreft og andre kliniske parametre. Ved å identifisere nye gener/proteiner som er involvert i å øke metastasering og alvorlighetsgrad av sykdom vil man øke den generelle kunnskapen om kreft og i tillegg til å åpne opp for nye muligheter for bruk av nye biomarkører og persontilpassede kreftmedisiner.

Metode

Kvantitative analysemetoder, Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Arnesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Marianne Aanerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Hanne Øye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Henriette Aksnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4