Cristin-prosjekt-ID: 2508396
Registrert av: REK Sist endret: 2. april 2021, 16:59 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2508396
Registrert av: REK Sist endret: 2. april 2021, 16:59 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekt av androgen-sinalering gjennom behandling av Covid-19 pasienter med enzalutamide

prosjektleder

Eystein Sverre Husebye
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 220999

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av androgen-sinalering gjennom behandling av Covid-19 pasienter med enzalutamide

Populærvitenskapelig sammendrag

Sars-Cov-2 epidemien fører til store påvirkning både individuelt og på samfunnet. Selv om mange får en mild form av Covid-19 er antallet sykehusinnlegginger og dødsfall stort. Spesielt Sverige har vært hardt rammet av de skandinaviske landene. Menn er overrespresentert blant pasientene (75%, 16.april). Forklaringer kan være røyking eller metabolt syndrom, men her er menn bare svakt overreprensentert i disse gruppene. En annen forskjell mellom menn og kvinner er testosteronnivået og ett av proteinene som man tror påvirker viruset isn inntrenging i cellene er Transmembrane protease, serine 2 (TMPRSS2). Dette proteinet reguleres av androgenreseptorene og hypotesen i dette studiet er at økte testosteronverdier vil gi mer TMPRSS2 og dermed høyere sårbarhet for virusinfeksjon I denne svenske multisenterstudien vil man derfor undersøke om sykdomssymptomer ved Covid-19 kan minskes av androgenreseptor blokkeren enzalutamide, ett middel som brukes ved behandling for prostatekreft. Studien vil omfatte svenske menn og damer over 50 som blir innlagt for Covid-19, som vil randomniseres til å motta standardbehandling eller standardbehandling + enzalutamide i 5 dager. Oppfølging vil skje ved ukesvise telefonsamtaler første måneden, prøvetagning etter 30d og 6mnd samt oppfølgning gjennom journaler og dødsårsaksregisteret. Bergen vil bidra til studien med sine ultrasensitive hormonanalyser for å kunne lage en steroidprofil (dexametason, kortisol m/ precursor/metabolitter, aldosteron med precursor/metabolitter, androgener, gestagen) av pasientenes blodprøve for å følge behandlingsforløpet.

Metode

Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eystein Sverre Husebye

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Nebeyaet Selemon Gebreslase

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Paal Methlie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 3 av 3