Cristin-prosjekt-ID: 2508497
Sist endret: 6. april 2021, 12:37

Cristin-prosjekt-ID: 2508497
Sist endret: 6. april 2021, 12:37
Prosjekt

Kirurgi ved karpaltunnelsyndrom - Prosjektplan for fullstendig metodevurdering

prosjektleder

Hilde Risstad
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Andre helsefag

Emneord

Kirurgi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 26. oktober 2020 Slutt: 26. oktober 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kirurgi ved karpaltunnelsyndrom - Prosjektplan for fullstendig metodevurdering

Populærvitenskapelig sammendrag

Karpaltunnelsyndrom er en tilstand hvor en av nervene som passerer håndleddet, medianusnerven, kommer i klem. Dette kan gi plager som blant annet prikking, nummenhet og smerter i hånden. I uttalte tilfeller kan det oppstå sensibilitetstap og muskelsvinn. Operasjon for karpaltunnelsyndrom er en veletablert behandling i spesialisthelsetjenesten. Det er ansett som en effektiv behandling med få alvorlige bivirkninger. Bruk av prosedyren varierer i ulike helseforetak og opptaksområder i Norge.

 

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag av Bestillerforum for Nye metoder å utarbeide en fullstendig metodevurdering av kirurgi ved karpaltunnelsyndrom. Vi vil vurdere og oppsummere kunnskapsgrunnlaget for effekt og sikkerhet, og utarbeide en helseøkonomisk evaluering av kirurgi sammenlignet med konservative behandlingstiltak.  

Tittel

Surgery for carpal tunnel syndrome - Protocol for Health Technology Assessment

Populærvitenskapelig sammendrag

Carpal tunnel syndrome is the most common nerve entrapment disorder. It is caused by compression of the median nerve in the carpal tunnel in the wrist. Typical symptoms include numbness and tingling mainly in the thumb and radial fingers, aching and pain in the anterior wrist and arm. Surgery for carpal tunnel syndrome is a well established and commonly applied treatment in the specialist health care system. In Norway, there is a regional variation in the provision of treatment for carpal tunnel syndrome.

 

The Norwegian Institute of Public Health has been commissioned by The National System for Managed Introduction of New Health Technologies to carry out a Health Technology Assessment of decompression surgery in carpal tunnel syndrome. We will evaluate and summarize the effect and safety, and conduct a health economic evaluation of decompression surgery for carpal tunnel syndrome compared to non-surgical treatment.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Risstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Anne-Lise Berthelsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Elisabet Vivianne Hafstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Anna Lien Espeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »