Cristin-prosjekt-ID: 2508534
Sist endret: 7. april 2021, 10:14

Cristin-prosjekt-ID: 2508534
Sist endret: 7. april 2021, 10:14
Prosjekt

Empowering EU health policy and Task shifting - TaSHI

prosjektleder

Eszter Kovacs
ved Semmelweis Egyetem

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Semmelweis Egyetem

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
+4748243096
Sted
Hilde Eide

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2021 Slutt: 31. mars 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Empowering EU health policy and Task shifting - TaSHI

Populærvitenskapelig sammendrag

Oppgavegliding kan bidra til mer effektiv organisering, og mer effektive og bedre helsetjenester. Formålet med TaSHI er å gi en ny forståelse og oppdatert kunnskap om oppgaveglidning, og om overførbarhet og integrering av god praksis ved implementering av oppgaveglidning. Resultater fra prosjektet vil ha betydning for utforming av helsepolitikk, og bidra til bedre kulturfølsomhet, fleksibilitet, forberedelse og organisatorisk tilpasning til oppgaveglidning i helsetjenesten.

EU- prosjektet ledes av Semmelweis Universitet, Ungarn. Vitensenteret helse og teknologi har ansvaret for en av arbeidspakkene i prosjektet, ledet av førsteamanuensis Vibeke Sundling. Arbeidspakken skal utforske og kartlegge eksisterende praksis for oppgavegliding, samle erfaring knyttet til implementering og utvikle en læreplan og et digitalt læringsdesign for oppgavegliding for helsepersonell.

 

Øvrige samarbeidspartner i prosjektet er Italian  National  Agency  for  Regional  Healthcare   Services, Italia, Netherlands Institute for Health Services Research (NIVEL), Nederland, Ministry of Health of the Republic of Lithuania, Latvia, Ministry of Social Affairs, Estland og Polis Lombardia, Italia.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eszter Kovacs

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Semmelweis Egyetem
Aktiv cristin-person

Hilde Eide

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Aud Mette Myklebust

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Vibeke Sundling

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Anita Nordsteien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »