Cristin-prosjekt-ID: 2508788
Registrert av: REK Sist endret: 11. april 2021, 10:05 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2508788
Registrert av: REK Sist endret: 11. april 2021, 10:05 Sist endret av: REK
Prosjekt

Anterolateral versus direkte lateral tilgang til hofteleddet ved operasjon med sementert hemiprotese etter lårhalsbrudd: En prospektiv randomisert studie

prosjektleder

Håvard Furunes
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 224045

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2021 Slutt: 1. mars 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Anterolateral versus direkte lateral tilgang til hofteleddet ved operasjon med sementert hemiprotese etter lårhalsbrudd: En prospektiv randomisert studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med studien er å evaluere effekten av muskelsparende anterolateral tilgang sammenliknet med den ledende kirurgiske metoden (direkte lateral tilgang) ved lårhalsbrudd hos pasienter som blir operert med sementerte hemiproteser. Pasienter som blir lagt inn på sykehuset med feilstilte lårhalsbrudd og som er tiltenkt sementert hemiprotese vurderes for inklusjon. Pasientene vil følges opp hos fysioterapeut eller lege ved kirurgisk poliklinikk etter tre måneder og etter ett år. Det primære utfallsmålet er pasientrapportert smerte og funksjon målt ved hjelp av verktøyet Harries Hip Score (HHS). Sekundære utfallsmål er pasientrapportert helserelatert livskvalitet (Euroqol, EQ-5D), pasientrapportert halting og behov for ganghjelpemidler, glutealmuskulatursvikt (vurdert ved Trendelenburgs prøve) og gangfunksjon (målt med funksjonstesten Timed Up and Go (TUG)). Nytte/risiko Pasienter som pådrar seg lårhalsbrudd er en gruppe med stor komorbiditet og nedsatt funksjon i dagliglivet, allerede før skadetidspunktet. Ut fra det norske hoftebruddregisteret og store systematiske litteraturstudier kan man lese at funksjon, helserelatert livskvalitet (Health related quality of life – HRQOL) og daglig aktivitet (Activities of daily living - ADL) blir ytterligere nedsatt etter hoftebrudd og kirurgi. Ugland et al viste i sin studie i 2019 høyere forekomst av glutealsvikt hos pasienter operert med direkte lateral tilgang sammenliknet med anterolateral tilgang, og at pasientene med glutealsvikt opplevde dårligere hoftefunksjon. Det ble imidlertid ikke funnet signifikante forskjeller i funksjon mellom de to intervensjonsgruppene. Mindre plager fra hoften og økt livskvalitet etter operasjonen ved muskelsparende kirurgi er det potensielle nytte-aspektet i denne studien. I norske retningslinjer for behandling av hoftebrudd anbefales direkte lateral tilgang for å sikre god proteseplassering og for å redusere luksasjonsfaren, men i litteraturen er det ikke funnet økt risiko for uønskede hendelser, reoperasjon eller død knyttet til anterolateral (Watson-Jones) tilgang til hofteleddet under protesekirurgi.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Håvard Furunes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Audun Bøhn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 2 av 2