Cristin-prosjekt-ID: 2509038
Sist endret: 15. april 2021, 17:49

Cristin-prosjekt-ID: 2509038
Sist endret: 15. april 2021, 17:49
Prosjekt

Ung og polsk – og i Norge. En studie av polske ungdommers møte med den norske hverdagen (UNGPOL)

prosjektleder

Øystein Lund Johannessen
ved Senter for interkulturell kommunikasjon ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for interkulturell kommunikasjon ved VID vitenskapelige høgskole

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2015 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ung og polsk – og i Norge. En studie av polske ungdommers møte med den norske hverdagen (UNGPOL)

Vitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjektet hadde fokus på polske ungdommers tanker rundt og erfaringer med en ny norsk hverdag. Målsetningen i prosjektet var todelt. For det første var det å vinne ny kunnskap om (særlig polske) migrantfamiliers erfaringer og opplevelser av sin situasjon med et hovedfokus på de unges opplevelse (og derav implisitt foreldrenes utfordringer når det gjelder oppfostring, støtte og omsorg). For det andre var det å identifisere og beskrive det kommunale tjenesteapparatets utfordringer i møte med migrantungdommen og foreslå tiltak når det gjelder økt kompetanse, utvikling av interne arbeidsmåter og rutiner, særlig når det gjelder forebygging, kartlegging og oppsøkende virksomhet samt etablering av hensiktsmessige samarbeidsformer og rutiner på tvers av etatene. 

Tittel

Young and Polish – and in Norway. A study of Polish young people's encounters with Norwegian everyday life (UNGPOL)

Vitenskapelig sammendrag

The project has concentrated on two goals. Firstly to generate new knowledge about immigrant families and learn more about Polish youth and their thoughts and experiences regarding their new life in Norway. Secondly to identify and describe the challenges confronting the municipality’s public services and to suggest measures for increased competence and improvement of internal routines.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Øystein Lund Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for interkulturell kommunikasjon ved VID vitenskapelige høgskole

Taylor Vaughn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Hugrun Osk Gudjonsdottir

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for interkulturell kommunikasjon ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Oleksandr Ryndyk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for interkulturell kommunikasjon ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Ung og polsk – og i Norge. En studie av polske ungdommers møte med den norske hverdagen.

Ryndyk, Oleksandr; Johannessen, Øystein Lund; Gudjonsdottir, Hugrun Osk; Vaughn, Taylor. 2016, Misjonshøgskolens forlag. VID, OSLOMETRapport
1 - 1 av 1