Cristin-prosjekt-ID: 2509072
Sist endret: 16. april 2021, 10:24

Cristin-prosjekt-ID: 2509072
Sist endret: 16. april 2021, 10:24
Prosjekt

Desentralisert videreutdanning i bioingeniørfag: Hematologi (10 stp)

prosjektleder

Elisabeth Ersvær
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teknologi • Medisinske fag • Humaniora

Emneord

Kliniske laboratorieteknikker • Medisinsk laboratorie teknologi • Adult pedagogy • Pedagogisk utviklingsarbeid • Digital pedagogikk didaktikk • Blodsykdommer / hematologiske sykdommer • Bioingeniørfag • Anemi • E-pedagogikk • Høgskolepedagogikk

HRCS-helsekategori

 • Blod

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
90539219
Sted
Elisabeth Ersvær

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Desentralisert videreutdanning i bioingeniørfag: Hematologi (10 stp)

Vitenskapelig sammendrag

I dette utviklingsprosjektet innen teknologi og helse er hovedmålet å utvikle og gjennomføre en pilot av ett nytt enkeltemne på masternivå for videreutdanning av bioingeniører (10 studiepoeng). Enkeltemnet vil utvikles som desentralisert, nettbaserte- og modulbasert kurs, noe som vil gi et bærekraftig, fleksibelt og etterspurt videreutdanningstilbud for bioingeniører som arbeider innenfor helseforetak i Norge.

 

Utdanningsinstitusjonene HVL og HiNN vil sammen med arbeidslivet (Stavanger Universitetssykehus (SUS) og Haukeland Universitetssykehus (HUS)), inngå i dette felles-utviklingsprosjektet. Gjennom å utnytte eksisterende samarbeid, og den faglige og pedagogiske kompetansen ved samtlige institusjoner vil vi i prosjektet etablere faglig innhold, pedagogisk opplegg og organisering, samt gjennomføre en pilot av emnet. Det langsiktige målet er med dette å initiere et langsiktig arbeid mot bærekraftige, desentralisert videreutdanningstilbud innen flere fagområder som er relevante for bioingeniører som har sin nettopp sin signaturkompetanse i skjæringspunktet helse og teknologi.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Ersvær

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet

Olgunn Lid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Lene Mikkelsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Aktiv cristin-person

Line Wergeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4