Cristin-prosjekt-ID: 2509127
Registrert av: REK Sist endret: 24. januar 2022, 13:22 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2509127
Registrert av: REK Sist endret: 24. januar 2022, 13:22 Sist endret av: REK
Prosjekt

SARS-CoV-2 infeksjon hos vaksinerte og ikke-vaksinerte personer

prosjektleder

Dominique A. CAUGANT
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 230347

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2021 Slutt: 31. januar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SARS-CoV-2 infeksjon hos vaksinerte og ikke-vaksinerte personer

Populærvitenskapelig sammendrag

Det innføres vaksinasjon av den norske befolkningen for å oppnå beskyttelse mot infeksjon og alvorlig sykdom forårsaket av SARS-CoV-2. Det viktig å ha god oversikt over mangfoldet av viruspopulasjonen som sirkulerer i landet, for å potensielt forutsi virkningen av vaksinasjonsstrategier, samt for karakterisering av vaksinesvikt. Målet med dette prosjektet er å bestemme effekten av covid vaksinasjon på viruspopulasjonen i Norge, ved å følge fordelingen av varianter over tid (tverrsnitt studier), og ved å utføre en kasus-kontroll studie for å forstå hvorfor vaksinert individer kan bli syke. Immunrespons, eller mangel av immunrespons, hos vaksinerte som allikevel blir syke vil undersøkes.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Dominique A. CAUGANT

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Siri Mjaaland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Lill-Iren Schou Trogstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Fredrik Müller

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Ola Brønstad Brynildsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »