Cristin-prosjekt-ID: 2509203
Sist endret: 19. april 2021, 17:59

Cristin-prosjekt-ID: 2509203
Sist endret: 19. april 2021, 17:59
Prosjekt

Inside - outside.

prosjektleder

Solveig Irene Nordtømme
ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Pedagogiske fag

Emneord

Estetiske fag • Barnehagepedagogikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2019 Slutt: 1. august 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Inside - outside.

Vitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjektet Inside - outside undersøker hvordan pedagogisk dokumentasjon og kunstbaserte metoder kan bidra til at alle barns stemmer og opplevelser kommer til uttrykk. Hensikten er også å utvikle kunnskap om pedagogisk dokumentasjon og hvordan den kan bidra til å utvikle praksis der barns ytringer får økt betydning. Studien er en del av en tverrnasjonal studie som pågår i England, Skottland, Hellas, Italia og Japan, i tillegg til Norge. I den norske delen av prosjektet er det to parallelle deler som gjennomføres i to barnehager, henholdsvis i gamle Telemark, ledet av forskere tilknyttet campus Notodden og i gamle Vestfold ledet av forskere tilknyttet campus Vestfold.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Solveig Irene Nordtømme

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Karete Roksvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for estetiske fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kari Carlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for estetiske fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Mari Pettersvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 4 av 4