Cristin-prosjekt-ID: 2509227
Sist endret: 20. april 2021, 07:28

Cristin-prosjekt-ID: 2509227
Sist endret: 20. april 2021, 07:28
Prosjekt

Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanning - tematikk og profesjonsretting

prosjektleder

Hein Lindquist
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Akademisk skriving • Barnehagelærerutdanning • Profesjonskompetanse • Refleksjon

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 20. april 2020 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanning - tematikk og profesjonsretting

Populærvitenskapelig sammendrag

Rammeplan for barnehagelærerutdanningen har følgende føringer for oppgaven: «Bacheloroppgaven skal være profesjonsrettet med tematisk forankring i kunnskapsområdene eller i fordypningen. Arbeidet med oppgaven og innføring i vitenskapsteori og metode skal til sammen utgjøre 15 studiepoeng». Emnet er knyttet til pedagogikkfaget i utdanningen, men det vil variere om de er pedagogikklærere og/ eller faglærere fra eks. fordypningsfagene som veileder studenten på oppgavene.

Vitenskapelig sammendrag

Rammeplan for barnehagelærerutdanningen har følgende føringer for oppgaven: «Bacheloroppgaven skal være profesjonsrettet med tematisk forankring i kunnskapsområdene eller i fordypningen. Arbeidet med oppgaven og innføring i vitenskapsteori og metode skal til sammen utgjøre 15 studiepoeng». Emnet er knyttet til pedagogikkfaget i utdanningen, men det vil variere om de er pedagogikklærere og/ eller faglærere fra eks. fordypningsfagene som veileder studenten på oppgavene.

Problemstilling og forskningsspørsmål

Problemstilling for prosjektet: Hvilke kompetanser utvikler studenter gjennom bacheloroppgaven?

Forskningsspørsmål:

 1. Hva kjennetegner problemstillinger, tematikk og forskningsmetoder i barnehagelærerstudenters FoU-oppgaver?
 2. Hvordan begrunner studentene valg av tematikk?
 3. Hvordan bidrar bacheloroppgaven til utvikling av profesjonsrelevant kunnskap for studentene?
 4. Hvordan bidrar bacheloroppgaven til utvikling av kompetanse om pedagogisk utviklingsarbeid?

Metodevalg

Problemstillingen kan best besvares gjennom kvalitative analyser av studenters bacheloroppgaver. Innholdsanalyse og kritisk diskursanalyse (Johannessen, Rafoss & Rasmussen, 2018; Ulleberg, 2007). Analysekategoriene vil utvikles gjennom abduksjon (Brinkmann, 2014; Lindquist & Moxnes, i trykk)

Metode

Datamaterialet for studien består av 137 bacheloroppgaver innsamlet for ett årskull barnehagestudenter ved fire ulike studiesteder ved ett norsk universitet. Det forventes at et tilsvarende antall oppgaver inngår i materialet for påfølgende årskull. Nvivo vil benyttes som verktøy for analysearbeidet.

Det empiriske materialet vil også bestå av pensumlitteraturen for bacheloroppgaven ved det aktuelle universitetet. Hvilken pensumlitteratur som brukes kan variere mellom de ulike campi.

Utstyr

Analyseprogrammet Nvivo

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hein Lindquist

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Terese Wilhelmsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Anna Rigmor Moxnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 3 av 3