Cristin-prosjekt-ID: 2509249
Sist endret: 20. april 2021, 16:07

Cristin-prosjekt-ID: 2509249
Sist endret: 20. april 2021, 16:07
Prosjekt

Bærekraftig modellutvikling for organisering av responssenter

prosjektleder

Etty Ragnhild Nilsen
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
97021325
Sted
Etty Ragnhild Nilsen

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2021 Slutt: 31. mars 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bærekraftig modellutvikling for organisering av responssenter

Vitenskapelig sammendrag

Helse og omsorgssektoren står overfor store utfordringer i årene som kommer, med økende antall eldre og andre hjelpetrengende, og færre ansatte til å løse oppgavene. Velferdsteknologi og e-helse-løsninger sees på som viktige verktøy for å avhjelpe situasjonen og bidra til en bærekraftig tjeneste. Økt bruk av teknologi hjemme hos brukere og i institusjon innebærer en rask vekst i alarmer og signaler som krever et kommunalt mottak i et responssenter. Skien kommune og Kongsbergregionen har begge etablert responssenter regionalt. Dette prosjektet vil undersøke økonomisk bærekraft og organisatoriske utfordringer ved disse to responssentrene som forberedelse til et større prosjekt. Målet er videre å identifisere framtidig kompetansebehov og hvilke muligheter for innovasjon etablering og drift av responssenteret gir.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Etty Ragnhild Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Anette Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Inger Åse Reierson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Hilde Solli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Janne Herholdt Dugstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »