Cristin-prosjekt-ID: 2509285
Sist endret: 21. april 2021, 11:47

Cristin-prosjekt-ID: 2509285
Sist endret: 21. april 2021, 11:47
Prosjekt

Barnehagefaglig master i praksis (BaMaP) Forskningsprosjektet utføres i samarbeid med tre forskere på OsloMet, to fra Universitetet i Sørøst-Norge og to fra VIA University College, Århus.Målet med dette prosjektet er å utvide kunnskapen om hvordan barnehagelærere med barnehagefaglig masterutdanning erfarer at deres kompetanse blir anvendt, og hvordan det legges til rette for at kompetansen kommer barnehagen til gode. Metode: Fokusgruppeintervjuer med til sammen ca 25 barnehagelærere/pædagoger.

prosjektleder

Solveig Østrem
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 21. januar 2021 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnehagefaglig master i praksis (BaMaP) Forskningsprosjektet utføres i samarbeid med tre forskere på OsloMet, to fra Universitetet i Sørøst-Norge og to fra VIA University College, Århus.Målet med dette prosjektet er å utvide kunnskapen om hvordan barnehagelærere med barnehagefaglig masterutdanning erfarer at deres kompetanse blir anvendt, og hvordan det legges til rette for at kompetansen kommer barnehagen til gode. Metode: Fokusgruppeintervjuer med til sammen ca 25 barnehagelærere/pædagoger.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Solveig Østrem

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Mari Pettersvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Solveig Irene Nordtømme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Anne Greve

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Olav Kasin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 5