Cristin-prosjekt-ID: 2509299
Sist endret: 21. april 2021, 14:47

Cristin-prosjekt-ID: 2509299
Sist endret: 21. april 2021, 14:47
Prosjekt

Utvikling av metoden språkovergang i møte med scenisk integrering (2015-2021)

prosjektleder

Maria Rosanna Wennersten
ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 1. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av metoden språkovergang i møte med scenisk integrering (2015-2021)

Vitenskapelig sammendrag

I et samarbeid med høgskolelektor Miriam Sogn har vi sammen forsøkt å finne en metodisk fremgangsmåte og form for studentenes første møte med scenisk integrering. Arbeidet har vært utført årlig og form og metodikk har blitt evaluert og justert underveis. Studentene har selv oversatt tekster, og har brukt et semester på å forberede seg på en workshop i språkovergang med fokus på scenisk integrering og som har endt i en åpen time med publikum.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Maria Rosanna Wennersten

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Miriam Sogn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Videreutvikling av metoden språkovergang i møte med scenisk integrering (2015-2021).

Wennersten, Maria Rosanna; Sogn, Miriam. 2021, KHIORapport
1 - 2 av 2