Cristin-prosjekt-ID: 2509484
Sist endret: 25. april 2021, 17:14

Cristin-prosjekt-ID: 2509484
Sist endret: 25. april 2021, 17:14
Prosjekt

EduMedLab - Education for Medical Laboratories

prosjektleder

Elisabeth Ersvær
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Emneord

Bioingeniørfag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Aktivt
Start: 25. april 2021 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

EduMedLab - Education for Medical Laboratories

Vitenskapelig sammendrag

EduMedLab er en nasjonal forskningsgruppe forankret i Nasjonalt Fagorgan for Bioingeniørfag.

Bioingeniørutdanningene arbeider sammen i forskningsgruppen EduMedLab. Hovedformålet med forskningsgruppen er å undersøke og utvikle signaturpedagogikken til bioingeniørfag, og fremme beste utdanningsfaglig praksis.

EduMedLab-forskningsgruppe tar sikte på å øke sammenheng mellom undervisning på campus (utdanningsinstitusjon) og profesjonspraksis for å sikre at kandidatene har kompetansen som trengs for å møte utfordringene i sitt fremtidige yrke.

Har du spørsmål vedrørende EduMedLab. Ta kontakt med forskningsgruppeleder Elisabeth Ersvær elisabeth.ersvar@inn.no 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Ersvær

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet

Beathe Kiland Granerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold

Anette Christensen Lie-Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold

Turid Aarhus Braseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

Gry Sjøholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »