Cristin-prosjekt-ID: 2509568
Sist endret: 27. april 2021, 10:08

Cristin-prosjekt-ID: 2509568
Sist endret: 27. april 2021, 10:08
Prosjekt

Hukommelse over livsløpet

prosjektleder

Jens Egeland
ved Jens Egelands avtalepraksis i nevropsykologi

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kognitiv psykologi

Emneord

Klinisk nevropsykologi

Kategorier

Prosjektkategori

  • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
90891121
Sted
Jens Egeland

Tidsramme

Aktivt
Start: 27. april 2001 Slutt: 30. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hukommelse over livsløpet

Vitenskapelig sammendrag

er en "single case" studie der jeg har fulgt en person med (nær) årlige omfattende nevropsykologiske undersøkelser fra 71 års alder og pr. 2021 over 21 år, og studerer prediktorer for overgang fra normal aldring til "Mild Cognitive Impairment" (MCI) og videre til demens.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jens Egeland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Jens Egelands avtalepraksis i nevropsykologi
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

1 - 1 av 1