Cristin-prosjekt-ID: 2509572
Sist endret: 27. april 2021, 10:20

Cristin-prosjekt-ID: 2509572
Sist endret: 27. april 2021, 10:20
Prosjekt

Effect of white noise on CPT performance

prosjektleder

Jens Egeland
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Utviklingspsykologi

Emneord

Barnenevropsykologi

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. mai 2018 Slutt: 30. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effect of white noise on CPT performance

Vitenskapelig sammendrag

En rekke studier har vist at barn og unge med oppmerksomhetsvansker bedrer kognitiv funksjon når de utfører oppgaver under «white noise» betingelser. Det er uklart hva som bibringer den positive effekten: Det kan være maskering av annen lyd som ellers kunne gi distraherende orienteringsresponser hos personer med fokuseringsvansker eller det kan skyldes økt sentralnervøs aktivering grunnet mer intens ytre stimulering. I prosjektet skal 100 barn med ADHD undersøkes med Conners’ Continuous Performance Test- versjon III under white noise betingelser og uten støy.

CPT-III måler i utgangspunktet fire dimensjoner ved oppmerksomhet: 1) Fokusert oppmerksomhet, 2) impulsivitet/hyperaktivitet, 3) vedvarende oppmerksomhet og 4) årvåkenhet (vigilans). Hovedhypotesen er at white noise bedrer fokusert oppmerksomhet ved ADHD. I oppfølgingsanalyser vil vi analysere om bedringen medieres av 1) reduksjon i H/I, 2) bedring i vedvarende oppmerksomhet, eller 3) bedring i årvåkenhet. Ut fra tidligere forskning på CCPT fremstår årvåkenhet som modell for aktivering, og forventes ut fra «the moderate brain arousal model» å mediere eventuell bedring under støy betingelser.

Metode

100 barn med oppmerksomhetsvansker/ADHD som er pasienter ved BUPA får tilbud om å delta og gjennomfører CPT-testen to ganger: en gang med støy og en gang uten (rekkefølgen randomiseres)

Utstyr

Conners' Continuous Performance Test- versjon 3 gjennomføres på datamaskin. . 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jens Egeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Iwona Kowalik-Gran

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Gøran B.W. Søderlund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen i Volda
1 - 3 av 3