Cristin-prosjekt-ID: 2509854
Sist endret: 25. august 2021, 13:57

Cristin-prosjekt-ID: 2509854
Sist endret: 25. august 2021, 13:57
Prosjekt

Genomisk blodtyping

prosjektleder

Rob Wilson
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Kontaktinformasjon

Sted
Mona Elin Steen

Tidsramme

Aktivt
Start: 30. april 2021 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Genomisk blodtyping

Vitenskapelig sammendrag

Serologisk blodtyping (fenotyping) er fremdeles standardmetoden i immunohematologisk diagnostikk. Men molekylær genotyping blir stadig viktigere, spesielt når serologisk metodologi er ufullstendig eller ikke gjennomførbar. Det molekylære grunnlaget for de fleste blodtypeantigenene er kjent, noe som gjør RBC-genotyping mulig for de fleste diagnostiske problemer, inkludert donorscreening. Tidligere har genotyping primært blitt utført i enkelte pasientprøver som ledd i utredning ved tilfeller med uklar og ikke-konklusiv serologi. Nye teknikker for genotyping, såkalt high-throughput genotyping, har åpnet opp for muligheten til å gjøre blodtyping på en rask og standardisert måte. Dette har ført til at man i dag kan gjøre en utvidet typing av blodgivere, noe som bidrar arbeidet med å finne typelikt blod til pasienter hvor dette er indisert. I dag er det enkeltnukleotid polymorfisme (SNP)-baserte analyser som dominerer, fremtidens teknologi vil trolig baserer seg på neste generasjons sekvensering (NGS) (målrettet NGS eller/og hel genom-sekvensering) (Lane et al 2019). 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rob Wilson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet

Elisabeth Ersvær

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet

Karin Magnussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Div Medisinsk service ved Sykehuset Innlandet HF

Mona Elin Steen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Else-Berit Stenseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »