Cristin-prosjekt-ID: 2509955
Sist endret: 3. mai 2021, 09:58

Cristin-prosjekt-ID: 2509955
Sist endret: 3. mai 2021, 09:58
Prosjekt

Nasjonal undersøkelse om alkohol, narkotika og tobakk. Pilot.

prosjektleder

Elisabeth Kvaavik
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2021 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nasjonal undersøkelse om alkohol, narkotika og tobakk. Pilot.

Populærvitenskapelig sammendrag

Nasjonal undersøkelse om alkohol, narkotika og tobakk (NANT) er en pilot- datainnsamling for å kartlegge bruk av tobakk, alkohol og illegale rusmidler utført av avdeling for Rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet. Formålet med piloten er å se om det er mulig å samle inn data på alle tre substansområder i en og samme undersøkelse. I tillegg ønsker vi å undersøke muligheten for å samle inn landsrepresentative tall på alkohol, narkotika og tobakk ved å bruke en web-basert undersøkelse med sikker innlogging (minID/bankID). Resultatene vil bli sammenlignet med offisiell statistikk på området, samt kontrollert opp mot registerbasert utdanning.

 

Metode

Enkelt sannynslighetsutvalg  på 10 000 trekkes fra fra Folkeregisteret, med ekstra uttrekk på 1 000 i den yngste aldersgruppen. Bruttotuvalg kobles til DigDirs Kontaktregister, og invitasjon sendes via mobil/e-post med sikker lenke  til nettskjame. Sikker innlogging kreves.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Elisabeth Kvaavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Janne Dyngeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helsedatamottak ved Folkehelseinstituttet

Solveig Tobie Glestad Christiansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Tord Finne Vedøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ingeborg Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »