Cristin-prosjekt-ID: 2510347
Registrert av: REK Sist endret: 9. mai 2021, 08:58 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2510347
Registrert av: REK Sist endret: 9. mai 2021, 08:58 Sist endret av: REK
Prosjekt

Aortakirurgi ved St. Olavs hospital 2008-2019

prosjektleder

Øystein Pettersen
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 160507

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2021 Slutt: 19. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Aortakirurgi ved St. Olavs hospital 2008-2019

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet er å undersøke overlevelse og tilbakefall hos pasienter som gjennomgår både elektiv og akutt kirurgi av aorta ascendens og aortabuen. Man ønsker å benytte allerede innsamlede pasientopplysninger for pasienter som har gjennomgått aortakirurgi i perioden 2005-2019 til dette formålet. I tillegg ønsker man å se hvordan utviklingen av operasjonsteknikk, postoperativ behandling samt postoperativ oppfølging har utviklet seg i den nevnte perioden

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øystein Pettersen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1