Cristin-prosjekt-ID: 2510630
Sist endret: 18. april 2022, 13:52

Cristin-prosjekt-ID: 2510630
Sist endret: 18. april 2022, 13:52
Prosjekt

Kvalifisering av minoritetsspråklige voksne - KMV

prosjektleder

Øyvind Hellang
ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi • Offentlig og privat administrasjon

Emneord

Kvalifisering • Voksnes læring • Inkludering og ekskludering av minoriteter

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 11. mai 2017 Slutt: 15. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kvalifisering av minoritetsspråklige voksne - KMV

Vitenskapelig sammendrag

Kvalifisering av minoritetsspråklige voksne - KMV er et FoU samarbeid mellom NORCE Norwegian Research Centre og Agder fylkeskommune sammen med flere kommuner i vestre Agder. Målet med prosjektet har vært å utvikle et bedre kvalifiseringsløp for minoritetsspråklige voksne fra introprogrammet til videregående opplæring og arbeid. Dette er blitt gjort gjennom operativt  samarbeid mellom forvaltningsnivå og enheter, der hver enkelt deltaker har møtt en ressursgruppe for kartlegging og planlegging.

Tittel

Kvalifisering av minoritetsspråklige voksne - KMV

Vitenskapelig sammendrag

Kvalifisering av minoritetsspråklige voksne - KMV er et FoU samarbeid mellom NORCE Norwegian Research Centre og Agder fylkeskommune sammen med flere kommuner i vestre Agder. Målet med prosjektet har vært å utvikle et bedre kvalifiseringsløp for minoritetsspråklige voksne fra introprogrammet til videregående opplæring og arbeid. Dette er blitt gjort gjennom operativt  samarbeid mellom forvaltningsnivå og enheter, der hver enkelt deltaker har møtt en ressursgruppe for kartlegging og planlegging.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Øyvind Hellang

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Astrid Espegren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Samarbeidsmodellen KMV - Kvalifisering av Minoritetsspråklige Voksne.

Hellang, Øyvind; Espegren, Astrid. 2022, NORCERapport
1 - 1 av 1