Cristin-prosjekt-ID: 2510632
Sist endret: 18. april 2022, 14:03

Cristin-prosjekt-ID: 2510632
Sist endret: 18. april 2022, 14:03
Prosjekt

Gloppenmodellen - en fagutdanningsmodell for framtiden

prosjektleder

Ann Iren Festervoll
ved Gloppen kommune

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Gloppen kommune

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi • Offentlig og privat administrasjon

Emneord

Kvalifisering • Voksnes læring • Inkludering og ekskludering av minoriteter

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2019 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gloppenmodellen - en fagutdanningsmodell for framtiden

Vitenskapelig sammendrag

Gloppenmodellen - en utdanningsmodell for framtiden er et FoU samarbeidsprosjekt mellom NORCE Norwegian Research Centre og Gloppen kommune sammen med NAV Vestland og Vestland fylkeskommune. Målet er å beskrive og videreutvikle Gloppenmodellen for fagutdanning for minoritetsspråklige voksne. Modellen har blant annet stort innslag av praksis, også før søknad om videregående opplæring.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ann Iren Festervoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Gloppen kommune

Astrid Espegren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Øyvind Hellang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Gloppenmodellen - en fagutdanningsmodell for fremtiden.

Hellang, Øyvind; Espegren, Astrid. 2022, NORCERapport
1 - 1 av 1