Cristin-prosjekt-ID: 2510645
Sist endret: 24. september 2021, 13:12

Cristin-prosjekt-ID: 2510645
Sist endret: 24. september 2021, 13:12
Prosjekt

Media Use in Crisis Situations: Resolving Information Paradoxes, Comparing Climate Change and COVID-19 (MUCS)

prosjektleder

Brita Ytre-Arne
ved Inst. for informasjon og medievitenskap ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 13.300.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 314578

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medievitenskap og journalistikk • Samfunnsgeografi

Emneord

Klima • Krisekommunikasjon • Pandemi • Mediebruk

Kontaktinformasjon

Sted
Brita Ytre-Arne

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2021 Slutt: 31. juli 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Media Use in Crisis Situations: Resolving Information Paradoxes, Comparing Climate Change and COVID-19 (MUCS)

Populærvitenskapelig sammendrag

MUCS studies media use in crisis situations, comparing climate change and the COVID-19 pandemic. We analyze how people in Norway encounter these issues in everyday life and through the media, where information is abundant across different platforms.

The objective of the project is to resolve paradoxes in the communication of crisis in digital societies. Why do we accept drastic measures to fight the pandemic, while similar climate action is difficult to accomplish? There is extensive media coverage warning of a climate crisis, but we do not know enough about how this information is interpreted. In contrast, the pandemic is perceived differently terms of speed, proximity and impact on our lives. By comparing these cases, we learn more about information in different crisis situations, and build resilience in the face of future and unknown risks.

Our research is focused on media use. Media are key to how experts and governing bodies communicate, and risk management depends on effective communication to mobilize and maintain trust. Social media, journalism, smartphones and algorithmic media are all part of how citizens relate to society. We study these and other examples with a cross-media perspective, analyzing how Norwegian citizens use a variety of media in their everyday lives. We are particularly interested in digitalization, and in understanding the challenges and opportunities new technologies bring forward.

The project conducts qualitative research, including interviews about media use pertaining to climate and COVID-19, and ethnographic studies of how these issues are encountered in local communities in Norway. We collaborate with stakeholders in climate and crisis communication to develop actionable knowledge.

MUCS has an interdisciplinary approach and project team. The project is a collaboration between media studies (Brita Ytre-Arne, Hallvard Moe, University of Bergen), human geography (Håvard Haarstad, CET, UiB) and journalism studies (Jannie Møller Hartley, Roskilde University).

Vitenskapelig sammendrag

This project studies media use amongst Norwegian citizens in relation to two complex societal crisis situations: the COVID-19 pandemic and climate change. Through innovative qualitative methods and an interdisciplinary approach, the project resolves paradoxes in the communication of crisis in digital societies.

In a digital media environment with abundant information, the media is key to how people encounter crisis situations, even those that are also experienced personally through changing everyday circumstances. Social media, journalism and smartphones are all part of crisis communication, but rarely studied from a cross-media perspective rooted in citizens’ everyday lives. Media are also key to how experts and governing bodies communicate to citizens, and societal risk management depends on understanding media use to maintain trust and mobilize for desired action. However, our understanding of societal crisis communication is riddled with paradoxes, made evident in the contrast between the drastic measures to combat the COVID-19 pandemic and the lack of large-scale climate action, in spite of extensive media coverage and severe warnings. We know that information is not enough, but not how or when it matters, how it is received and interpreted in everyday contexts.

This project resolves such paradoxes by conducting qualitative ethnographic research on how people encounter climate change and COVID-19 across media and in local communities in Norway, analyzing information in context, and considering challenges in the digitalization of media use, including digital misinformation and infection tracing apps. With an interdisciplinary project team and approach, the project combines media use studies, journalism, human geography and political psychology to develop a novel, citizen-focused perspective on media use in crisis situations, applied to solve persistent paradoxes and produce actionable knowledge through stakeholder collaborations.

Tittel

Mediebruk i krisesituasjoner: Informasjonsparadokser, klimaendringer og koronapandemien

Populærvitenskapelig sammendrag

MUCS studerer mediebruk i samfunnsmessige krisesituasjoner, ved å sammenligne klimaendringer og koronapandemien. Vi analyserer hvordan folk i Norge møter disse krisene i hverdagen og gjennom mediene, der det er overflod av informasjon på tvers av plattformer.

Formålet med prosjektet er å oppklare paradokser i kommunikasjonen av kriser i digitale samfunn. Hvorfor aksepterer vi drastiske tiltak for å bekjempe pandemien, mens vi ikke ser tilsvarende handling i klimasaken? En rekke medieoppslag advarer oss mot klimakrisen, men vi vet lite om hvordan denne informasjonen blir fortolket. Pandemien oppleves annerledes når det gjelder tempo, nærhet og virkning på våre liv. Ved å sammenligne disse krisene kan vi lære mer om hva informasjon betyr i ulike krisesituasjoner, og styrke samfunnets evne til å møte nye og ukjente kriser i framtiden.

Forskningsprosjektet fokuserer på mediebruk. Mediene er avgjørende for hvordan eksperter og myndigheter kommuniserer, og effektiv krisehåndtering er avhengig av kommunikasjon som både mobiliserer og ivaretar tillit. Sosiale medier, journalistikk, smarttelefoner og digitale plattformer er alle del av hvordan borgerne orienterer seg mot samfunnet. Vi studerer disse og andre eksempler i et kryssmedialt perspektiv, og ser på hvordan folk bruker ulike medier i sammenheng, ut fra hverdagen der de bor. Vi er spesielt interessert i digitalisering, og i å forstå de mulighetene og utfordringene ny medieteknologi innebærer.

I prosjektet vil vi utføre kvalitativ forskning. Vi intervjuer folk i Norge om hvordan de bruker medier i sammenheng med pandemien og klimaendringer, og vi gjør etnografiske studier i norske lokalsamfunn som er påvirket av krisene. Vi samarbeider med «stakeholders» innenfor krise- og klimakommunikasjon for å gjøre forskningen samfunnsrelevant.

MUCS er et tverrfaglig prosjekt, utført i samarbeid mellom medievitenskap (Brita Ytre-Arne, Hallvard Moe, Universitetet i Bergen), samfunnsgeografi (Håvard Haarstad, CET/UiB) og journalistikk (Jannie Møller Hartley, Roskilde Universitet).

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Brita Ytre-Arne

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Inst. for informasjon og medievitenskap ved Universitetet i Bergen

Jannie Møller Hartley

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Roskilde Universitet

Håvard Haarstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen

Hallvard Moe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Making sense of the climate crisis through social media use: Navigating and negotiating factual information.

Moe, Hallvard; Lindtner, Synnøve Skarsbø; Ytre-Arne, Brita. 2021, ECREA 2021. UIBVitenskapelig foredrag

Discussion of core themes.

Moe, Hallvard. 2021, Panel discussion: Researching datafied life: Methodological challenges. UIBVitenskapelig foredrag

Krisetider gjør oss til doomscrollere.

Ytre-Arne, Brita; Baug, Karoline. 2021, UIBIntervju

Pandemifrokost #1: Medievaner under pandemien.

Ytre-Arne, Brita. 2021, Pandemifrokost. UIBFaglig foredrag

Pandemic public connection.

Ytre-Arne, Brita. 2021, COVID Nationalism: Does the European Public Sphere have a Future?. UIBVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »