Cristin-prosjekt-ID: 2510791
Sist endret: 18. februar 2022, 10:04

Cristin-prosjekt-ID: 2510791
Sist endret: 18. februar 2022, 10:04
Prosjekt

Cost structures of the psychiatric department according to patient characteristics: A case study of a regional hospital in Norway

prosjektleder

Christian Moltu
ved Psykisk helsevern ved Helse Førde HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Førde HF

Finansiering

 • Helse Førde HF
  Prosjektkode: 2050

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økonomi • Psykologi • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Folkehelse • Helseøkonomi • Helse psykologi

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.2 Psykologiske og sosioøkonomiske prosesser
 • 2.6 Ressurser og infrastruktur (årsaksforhold)
 • 8.2 Helse- og velferdsøkonomi
 • 8.5 Ressurser og infrastruktur (helse-, omsorgs- og sosialtjenesteforskning)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2021 Slutt: 31. juli 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Cost structures of the psychiatric department according to patient characteristics: A case study of a regional hospital in Norway

Tittel

Cost structures of the psychiatric department according to patient characteristics: A case study of a regional hospital in Norway

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Christian Moltu

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Psykisk helsevern ved Helse Førde HF

Yeu Jin Ki

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Førde HF
Aktiv cristin-person

Tron Anders Moger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3