Cristin-prosjekt-ID: 2510863
Registrert av: REK Sist endret: 18. desember 2021, 14:44 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2510863
Registrert av: REK Sist endret: 18. desember 2021, 14:44 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekt av redusert treningsintensitet hos idrettsutøvere med atrieflimmer - en internasjonal multisenter randomisert kontrollert studie

prosjektleder

Marius Myrstad
ved Vestre Viken HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Vestre Viken HF

forskningsansvarlige enheter

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 212748

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. mai 2021 Slutt: 31. august 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av redusert treningsintensitet hos idrettsutøvere med atrieflimmer - en internasjonal multisenter randomisert kontrollert studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Atrieflimmer rammer mer enn 43 millioner mennesker, men det finner per i dag ikke spesifikke treningsanbefalinger for denne store pasientgruppen. Denne hjerterytmeforstyrrelsen opptrer ofte anfallsvis, og kan gi symptomer som hjertebank og redusert fysisk yteevne. Langvarig utholdenhetstrening øker risikoen for å utvikle atrieflimmer, men svært få studier har undersøkt konsekvensene av atrieflimmer i denne gruppen av atrieflimmer-pasienter. Idrettsutøvere som utvikler atrieflimmer, blir ofte anbefalt å redusere treningsintensiteten, men det er uavklart om dette påvirker sykdommens videre forløp. Denne randomiserte kontrollerte studien vil bli den første som undersøker effekt av redusert treningsintensitet («detraining») hos idrettsutøvere med atrieflimmer. Studiedeltakere vil bli inkludert ved Bærum sykehus, St.Olavs Hospital i Trondheim, The Baker Heart and Diabetes Institute i Melbourne, Australia, og ved universitetssykehuset i Leuven. Hos totalt 120 personer over 18 år som driver med minst én utholdenhetsidrett og trener minst fem til ti timer ukentlig, vil treningsintensiteten bli overvåket ved hjelp av et aktivitetsarmbånd og en applikasjon på studiedeltakernes smarttelefon. Forskerne vil overvåke deltakernes hjerterytme kontinuerlig, ved hjelp en liten monitor som implanteres uten huden (implantable loop recorder). Ved loddtrekning, vil pasientene bli randomisert enten til å trene med høy intensitet (minst to ukentlige økter med treningsintensitet tilsvarende over 85% av maksimal puls), eller til å redusere treningsintensitet (intensitet under 75% av maksimal puls) i 16 uker. Studiens hovedmål er å undersøkt om 16 uker med redusert treningsintensitet kan redusere tiden pasientene har atrieflimmer. Ved å avklare dette spørsmålet, kan studien gi ny kunnskap som kan bidra til utforming av spesifikke og konkrete treningsanbefalinger, og dermed vil atrieflimmerpasienter til umiddelbar nytte. Studiedeltakerne vil også bli undersøkt med blodprøver og avansert ultralyd av hjertet. På denne måten vil man studere endringer i hjertets struktur og funksjon oppstått som følge av langvarig hard trening. Studiens andre hovedmål er å øke forståelsen av underliggende årsaker til at ellers friske og spreke idrettsutøvere utvikler hjertesykdommen atrieflimmer.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marius Myrstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Vestre Viken HF

Steve Enger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF

Jan Pål Loennechen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Arnljot Tveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF

Sophia Onarheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF
1 - 5 av 5