Cristin-prosjekt-ID: 2510944
Registrert av: REK Sist endret: 25. mai 2021, 13:49 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2510944
Registrert av: REK Sist endret: 25. mai 2021, 13:49 Sist endret av: REK
Prosjekt

Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor?

prosjektleder

Barthold Vonen
ved Helse Nord RHF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Nord RHF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1955

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor?

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med dette regionale samarbeidsprosjektet innen pasientnær helsetjenesteforskning er å gi grunnlag for å forstå, forklare og utjevne geografisk og annen uberettiget variasjon i kvalitet, helsetjenestebruk og behandlingsvalg blant store pasientgrupper, med et endelig mål om et bedre og likere helsetjenestetilbud til befolkningen i nord og i landet forøvrig. Mulige forklaringsfaktorer på pasient- familie-, kommune- og helseforetaksnivå skal studeres. Fire pasientgrupper inngår i prosjektet knyttet til leddproteser, hoftebrudd, hjerteinfarkt og hjerneslag. Persondata fra Norsk pasientregister, Kommunalt pasient- og brukerregister, kliniske kvalitetsregistre, Dødsårsaksregistret og SSB kobles og danner basis for prosjektet. Helseatlasmetodikk og flernivåmodeller vil bli brukt i analysene. Prosjektet ledes fra SKDE, i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsinstusjoner og brukerorganisasjoner. Fire arbeidspakker, hvorav tre PhD-prosjekt inngår.

Metode

Kvantitative analysemetoder, Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Barthold Vonen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Nord RHF

David Goodman

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Svein Steinert

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Hilde Lurås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Tor Ingebrigtsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 26 | Neste | Siste »