Cristin-prosjekt-ID: 2511188
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2021, 11:21 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2511188
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2021, 11:21 Sist endret av: REK
Prosjekt

Respons på SARS-CoV-2 vaksine hos pasienter på OUS

prosjektleder

Knut Lundin
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 233704

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2021 Slutt: 1. mars 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Respons på SARS-CoV-2 vaksine hos pasienter på OUS

Populærvitenskapelig sammendrag

OUS har behandleransvar for en lang rekke pasienter med underliggende sykdom og/eller får medisiner som kan ha innvirkning på om den enkelte pasient responderer på SARS-CoV-2 vaksine. Det er ukjent om disse pasientene har nytte av å få en vaksine. Vi ønsker nå å inkludere en rekke av våre pasienter, gruppert inn av de enkelte behandlende avdelinger, i en prospektiv undersøkelse på immunrespons etter vaksine. Det vil bli tatt en blodprøve før vaksine (som settes ute i samfunnet, ikke på OUS), deretter en ny blodprøve etter at den enkelte pasient har fått vaksine. Hver pasient vil bli spurt om informert samtykke. Type vaksine og tidspunkt for vaksine vil bli sjekket mot SYSVAC registeret. De enkelte pasientgruppene vil bli kontaktet fra sine respektive behandlende avdelinger, som igjen vil bruke pasientenes samtykke til oppslag i pasientjournalene. De aktuelle kliniske miljøene har allerede registre over sine pasienter, og ansvarlig forsker på hver avdeling blir meldt inn som medarbeider i dette REK prosjektet. Blodprøvene som tas i prosjektet inngår i den generelle biobanken Covid-19 på OUS, som er godkjent for inntil 100 000 prøver.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Knut Lundin

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

John Torgils Vaage

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2