Cristin-prosjekt-ID: 2511272
Registrert av: REK Sist endret: 31. mai 2021, 12:52 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2511272
Registrert av: REK Sist endret: 31. mai 2021, 12:52 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forbi gjennomsnittspasienten: Forskning på personliggjorte digitale helsemål i klinisk praksis

prosjektleder

Irene Valaker
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Førde HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 197005

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forbi gjennomsnittspasienten: Forskning på personliggjorte digitale helsemål i klinisk praksis

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å forske på pasienters kliniske profiler ved deres selvrapporterte data for å utvikle prediksjoner av kliniske behov til bruk i behandling. Deltagere i prosjektet er pasienter i psykisk helsevern og behandlende lege/psykolog/sykepleier. Data fra pasienter er klinisk selvrapporterte data og kvalitative intervju. Data fra behandlere er kvalitative intervju. Da prosjektet er utforskende og nyskapende vil kvalitative datainnsamlingsmetoder være en nyttig og nødvendig komponent sammen med statistiske utregninger. Prosjektet er således et mixed method-prosjekt. Nytten til dette prosjektet er at det vil kunne gi ny klinisk kunnskap om behandlingsbehov i psykisk helsevern, ulike lidelsers uttrykk gjennom selvrapporterte data og utvikling av selvrapporterte digitale instrument for å støtte behandling og bedre behandlingseffekt.

Metode

Kvalitative analysemetoder, Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Irene Valaker

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Irene Valaker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Christian Moltu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Andrew McAleavey

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Førde HF
1 - 4 av 4