Cristin-prosjekt-ID: 2511444
Sist endret: 2. september 2021, 08:36

Cristin-prosjekt-ID: 2511444
Sist endret: 2. september 2021, 08:36
Prosjekt

Obstetric Care in Norway

prosjektleder

Kari Klungsøyr
ved Avdeling for helsefremmende arbeid ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 11.853.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 320181

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2021 Slutt: 30. september 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Obstetric Care in Norway

Tittel

Fødselsomsorg i Norge – Et samarbeids- og kompetansebyggende prosjekt

Populærvitenskapelig sammendrag

Samarbeid for å sikre gravide og fødende rett behandling til rett tid

 

I prosjektet «Fødselsomsorg i Norge» samarbeider Folkehelseinstituttet med Kvinneklinikkene ved Stavanger og Haukeland Universitetssykehus og med Den norske Jordmorforening for å bedre kunnskapsgrunnlaget om behandling av komplikasjoner ved svangerskap og fødsel.

Hvordan påvirker reiseavstand og fødeinstitusjonstørrelse risiko for komplikasjoner hos mor og barn i forbindelse med svangerskap og fødsel? Hva kan vi lære av hendelsesforløpet dersom kvinnen blir alvorlig syk, men overlever?

Norsk fødselsomsorg god, og risikoen for alvorlig sykdom hos kvinnen eller barnet er lav. Samtidig har tidligere forskning fra Norge og andre land har vist at mange kvinner med potensielt livstruende komplikasjoner opplever svikt og forsinkelser i behandlingsforløpet. Kunnskap om hendelsesforløpet ved alvorlig, potensielt livstruende sykdom, har vært viktig for arbeidet med å redusere forekomsten av komplikasjoner. Det er særlig viktig å finne særlig sårbare grupper og undersøke hvilke barrierer som bidrar til at de ikke får rett behandling til rett tid.

I dette prosjektet vil vi lære av både det som fungerte og det som ikke fungerte ved diagnostikk og behandling av alvorlige komplikasjoner ved svangerskap og fødsel. Leger, jordmødre og forskere arbeider sammen for å utarbeide bedre overvåking av alvorlige komplikasjoner og undersøke om  bedre verktøy for analyser av hendelsesforløp kan være nyttig på sykehuset og for nasjonal overvåking av fødselsomsorgen.

Har du født i perioden fra 1999- 2020 og opplevd en alvorlig komplikasjon? Informasjonen om ditt svangerskap og fødsel hentes fra to sentrale helseregistre; Medisinsk fødselsregister og Norsk parientregister. I tillegg brukes adressen din til beregning av reisetid til nærmeste fødeinstitusjon, den beregningen gjøres av Statistisk Sentralbyrå. I forbindelse med forløpsanalysene blir helseopplysninger fra svangerskapet og fødselen hentet fra sykehusets journalsystem. Navn, fødselsdato, adresse og sykehusnavn blir fjernet før fagpersonene gjennomgår hendelsesforløpet, sammenligner behandlingen ved faglige veiledere i Norge og vurderer hvilken lærdom som kan trekkes fra hendelsesforløpet: Hva fungerte bra? Hvor oppstod svikt og forsinkelser? Kan dette forebygges?

Forskere og leger som deltar i prosjektet vil ikke vite hvem du er og resultatet av gjennomgangen av behandlingsforløpet vil ikke finnes i din pasientjournal. Resultat og læring fra analysene vil du etter hvert finne på prosjektets nettside på fhi.no og som informasjon på kvinneklinikken sine nettsider.

I første omgang vil vi undersøke alvorlige infeksjoner (sepsis), alvorlig svangerskapsforgiftning med kramper og bevissthetstap (eklampsi) eller hellp-syndrom. Vi vil også gjennomgå hendelsesforløpet der livmoren må fjernes i forbindelse med fødsel (hysterektomi) og behandling ved hjertestans.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Klungsøyr

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for helsefremmende arbeid ved Folkehelseinstituttet

Hilde Marie Engjom

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helsefremmende arbeid ved Folkehelseinstituttet

Marit Halonen Christiansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Kari Aarø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Den norske jordmorforening

Susanne Albrechtsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »