Cristin-prosjekt-ID: 2511561
Sist endret: 4. juni 2021, 11:17

Cristin-prosjekt-ID: 2511561
Sist endret: 4. juni 2021, 11:17
Prosjekt

SMART: Evaluering av en korttidsbehandling for ungdom med emosjonelle lidelser ved fem Barne-og ungdomspsykiatriske poliklinikker - En kontrollert randomisert studie med ventelistekontroll

prosjektleder

Ingunn Berta Gjerdåker Skre
ved Forskningsgruppe for klinisk psykologi ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for psykologi ved UiT Norges arktiske universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 5.000.000
 • Helse Nord RHF
  Prosjektkode: PFP1110–13. PFP1112–13, HNF1383–17

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykiatri, barnepsykiatri • Psykologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
77645094
Sted
Veronica Lorentzen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2014 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SMART: Evaluering av en korttidsbehandling for ungdom med emosjonelle lidelser ved fem Barne-og ungdomspsykiatriske poliklinikker - En kontrollert randomisert studie med ventelistekontroll

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingunn Berta Gjerdåker Skre

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Forskningsgruppe for klinisk psykologi ved UiT Norges arktiske universitet

Veronica Lorentzen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Forskningsgruppe for klinisk psykologi ved UiT Norges arktiske universitet

Kenneth Fagermo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet

Handegård Bjørn- Helge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord ved UiT Norges arktiske universitet

Simon-Peter Neumer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 5 av 5