Cristin-prosjekt-ID: 2511569
Registrert av: REK Sist endret: 4. september 2021, 10:15 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2511569
Registrert av: REK Sist endret: 4. september 2021, 10:15 Sist endret av: REK
Prosjekt

Oppfølging av pasienter med spondyloartritt (ReMonit)

prosjektleder

Nina Østerås
ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Diakonhjemmet sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 229187

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2021 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Oppfølging av pasienter med spondyloartritt (ReMonit)

Populærvitenskapelig sammendrag

Spondyloartritt er en alvorlig, kronisk, revmatisk leddsykdom som krever hyppig og livslang oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Formålet med denne tre-armede randomiserte, kontrollerte studien er å undersøke om to nye strategier for oppfølging er like bra som dagens oppfølging med regelmessig fysisk oppmøte på poliklinikken i forhold til å beholde lav sykdomsaktivitet over tid. Gruppe 1 vil få oppfølging slik den gjøres i dag med spørreskjema, blodprøver og fysiske konsultasjoner på sykehuset hver 6.måned. Deltakerne i gruppe 2 og 3 vil ikke bli satt opp til fastsatte konsultasjoner, men de vil bli bedt om å laste ned en app (MyDignio) der de kan besvare sykdomsrelaterte spørsmål og laste opp bilde av blodprøveresultater. De vil også bli bedt om å gå med en aktivitetsmonitor (enkel klokke) som måler antall daglige skritt og antall minutter med medium og høy intensitet på fysisk aktivitet. Omkring 15 av deltakerne vil også teste ut å måle C-reaktivt protein (CRP) hjemmefra. Deltakerne kan også sende meldinger til helsepersonell gjennom app'en. For gruppe 2 vil helsepersonell monitorere spørreskjemabesvarelser, blodprøvesvar og aktivitetsdata med tanke på å avdekke evt. betydelige sykdomsforverringer. Helsepersonell kan da kontakte pasientene via telefon eller sende melding i Dignio applikasjonen for å vurdere behovet for en visitt på sykehuset eller videokonsultasjon. Deltakerne i gruppe 3 vil ikke bli satt opp til faste konsultasjoner, men vil, i likehet med gruppe 1 og 2, bli instruert i å ta kontakt med helsepersonell ved sykehuset dersom de opplever en betydelig forverring av symptomer og tror at de bør vurderes av helsepersonell. Pasienter i alderen 18 år og eldre med diagnosen spondyloartritt som er inkludert i NOR-DMARD registeret ved Diakonhjemmet sykehus vil bli rekruttert dersom de oppfyller inklusjonskriteriene som blant annet lav sykdomsaktivitet og stabil medikamentell behandling siste seks måneder. I tillegg til selv-rapporterte data om symptomer og funksjon, vil pasientene rapportere uønskede hendelser, mestring, livskvalitet, helsetjenesteforbruk, arbeidsdeltakelse og fysisk aktivitetsnivå. Vi vil også hente data fra fire nasjonale registre for helsetjenesteforbruk, medikamentbruk og sykefravær samt blodprøve-resultater registrert i pasientjournalen. En liten gruppe pasienter og behandlere vil bli intervjuet om deres erfaringer med de to nye oppfølgingsstrategiene. Erfaringer og resultater fra denne studien vil potensielt kunne endre hvordan pasienter med spondyloartritt følges opp av spesialisthelsetjenesten i fremtiden.

Metode

Kvantitative analysemetoder, Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nina Østerås

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Diakonhjemmet sykehus

Tale Gjøvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Sarah Hakim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Gunnstein Bakland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Eirik Klami Kristianslund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »