Cristin-prosjekt-ID: 2511595
Sist endret: 8. oktober 2021, 10:57

Cristin-prosjekt-ID: 2511595
Sist endret: 8. oktober 2021, 10:57
Prosjekt

Smittestopp

prosjektleder

Elisabeth Henie Madslien
ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Emneord

Covid-19

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2021 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Smittestopp

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi ynskjer å finne ut meir om kor godt Smittestopp fungerer og har difor gjort ei evaluering av appen. Spørjeundersøkinga er no stengt for nye svar.

 

Samandrag

Evaluering av Smittestopp-appen 

Vi ynskjer å finne ut meir om kor godt Smittestopp fungerer og sendte difor ut ei spørjeundersøking for å evaluere appen. Personar over 16 år som har blitt testa for covid-19 i år har vore velkomne til å delta i spørjeundersøkinga.  

 

Om Smittestopp 

I desember 2020 vart den nye Smittestopp-appen lansert i Noreg. Så langt har over 1 million brukarar lasta ned appen her i landet, og nesten 3500 har meldt seg positive via appen. Målet med appen er å effektivisere smittesporinga ved å vere eit supplement til ordinær (manuell) smittesporing. Smittesporing er ein sentral del i den norske strategien med å teste, isolere, smittespore og karantenesette (den såkalla TISK-strategien) personar som oppheld seg i landet.  

Smittestopp bruker blåtannteknologi for å fange opp signal frå andre telefonar, og om du eventuelt har vore i kontakt med nokon som har fått påvist covid-19. Du kan lese meir om teknologien her: https://www.fhi.no/om/smittestopp/teknologien-bak-smittestopp/ 

 

Om spørjeundersøkinga 

I denne spørjeundersøkinga ville vi finne ut meir om kor effektiv den nye Smittestopp-appen er og i kor stor grad den hjelper til med å stoppe smitte.

Vi har fått inn over 9000 svar, og dette er vi svært nøgde med. Takk til alle som har sendt inn svar! Vi vil no ta til med ein grundig analyse av datamaterialet. Resultata frå analysen vil mellom anna bli publiserte på denne sida.

Du kan lese meir om Smittestopp her:  https://www.fhi.no/om/smittestopp/  

 

Tittel

Smittestopp

Populærvitenskapelig sammendrag

Smittestopp is a bluetooth based app that helps identify potential exposure to COVID-19, especially with unknown contacts such as in public transport or supermarkets. The app does not collect any information and therefor we are setting up this project to assess the impact of Smittestopp.

We used a questionnaire for people who have recently been tested for COVID-19. This questionnaire included information regarding reason for testing, test results as well as the use for Smittestopp. We have now received well over 9000 responses. Thank you for your contribution!

We will now start analysing the data.

Information from this project will help to improve the use of Smittestopp during the COVID-19 outbreak.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Henie Madslien

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

Camilla Mauroy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

Svanhild Schipper Kjørsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

Hinta Meijerink

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4