Cristin-prosjekt-ID: 2511640
Registrert av: REK Sist endret: 4. september 2021, 14:54 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2511640
Registrert av: REK Sist endret: 4. september 2021, 14:54 Sist endret av: REK
Prosjekt

Plasmaferese studie

prosjektleder

Tor Arne Strand
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 238929

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. august 2021 Slutt: 1. august 2031

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Plasmaferese studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å undersøke nivå og sammensetning av plasmaproteiner og andre hematologiske og biokjemiske markører som lipider, vitaminer og inflammasjonsmarkører hos friske, frivillige og ubetalte blodgivere som donerer plasma og blod. Vi vil inkludere 140 mannlige blodgivere som randomiseres i tre grupper hvorav den første donerer plasma ved plasmaferese 3 ganger hver 2. uke, den andre donerer plasma ved plasmaferese hver 2. uke og den tredje donerer fullblod hver 3. måned. Blodprøveanalysene gjøres hver 2. uke i forbindelse med donasjoner for alle gruppene, for gruppen som donerer blod tas i tillegg blodprøver mellom donasjonene. Donasjonene i prosjektet strekker seg over 16 uker og deltakerne følges med blodprøver inntil 4 uker etter siste donasjon. En plasmaprøve fra hver prøvetaking vil lagres i Sykehuset Innlandets biobank. Studien er en randomisert kontrollert non-inferiority studie hvor endring i total protein og immunglobulin G er primære endepunkter. Tappeintervallene er basert på Europarådets nyeste retningslinjer for plasmaferese som tillater 33 plasmadonasjoner per år med minst 96 timer intervall og tidligere nasjonale retningslinjer. Prosjektet er nyttig for å sikre at hyppige plasmadonasjoner, som er nødvendig for å øke plasmaproduksjonen og selvforsyningsgraden av plasmaprodukter i Norge, ikke utgjør en helserisiko for blodgiverne.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tor Arne Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Tor Arne Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Morten Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Magnus Husøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Christian Erstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »